VAN DER HART FINANCE
Voor interim werk en advies op het gebied van finance en control
 
Logo Wender
Logo Wender
Gemeente Leeuwarden
Gemeente Leeuwarden
logo trajectum
logo trajectum
Rechtbank Leeuwarden
Rechtbank Leeuwarden
Zorggroep Groningen
Zorggroep Groningen
Caparis
Caparis
Limor
Limor
KPN
KPN
Alfa-College
Alfa-College
Stichting Zienn
Stichting Zienn
Pia Service logo
Pia Service logo


WERKERVARING

Bedrijf: Trajectum

Functie: Manager zorgadministratie

Periode: November 2020 - heden

Vanaf november 2020 ben ik voor 1 dag in de week begonnen als Manager Zorgadministratie bij Trajectum in Boschoord. Daar wordt ik verantwoordelijk voor het verbeteren en klantgerichter maken van het team. Ik vervang vanaf half december volledig de huidige manager tijdens haar zwangerschapsverlof.


De manager zorgadministratie is onder andere verantwoordelijk voor:
* aansturing medewerkers
* declaratie en facturatie van de verschillende financieringsstromen
* beheren cliënt gelden

Bedrijf: Limor 

Functie: Manager Administratie en Control

Periode: Maart 2020 - december 2020


Vanaf maart 2020 tot en met december 2020 ben ik als Manager Administratie en Control bij Limor in Leeuwarden verantwoordelijk voor het aanbrengen van samenhang en structuur in de specialismen financiële, cliënt-, salaris- en personeelsadministratie. 

Dit, binnen de budgettaire randvoorwaarden en vastgestelde inzet van functionarissen en materiële middelen. Ik geef advies aan het management en de directie over de vertaling van het beleid naar financiële doelstellingen, het verbeteren van de geautomatiseerde informatiestromen in de organisatie en het bewaken van de uitvoering ervan. 


Vanuit een visie op het organiseren van administratieve processen, breng ik structuur in de afdeling en weet ik hoe de afdeling de organisatie op een moderne wijze (de)centraal kan ondersteunen. Ik geeft leiding en begeleiding aan de functionarissen van mijn werkeenheid.


Bedrijf: Caparis

Functie: Interim hoofd FEZ

Periode: Juli 2019 - april 2020
Vanaf juli 2019 tot april 2020 ben ik als interim hoofd FEZ bij Caparis in Drachten aan het werk geweest en heb ik leiding gegeven aan financiële- en loonadministratie en was verantwoordelijk voor de PIOFA taken. Ik stuurde en bewaakte de consistente uitvoering van de financiële administratie en voer voor de afdeling de beleidscyclus uit. Als interim hoofd FEZ ben ik verantwoordelijk voor de interne controle en AO op de eigen aandachtsgebieden.

Ik stel richtlijnen instructies en processen op en zie toe op de naleving hiervan.

  • Verantwoordelijk voor de kapitaal en financieringsbehoeften en de treasury-taken, de verzekeringsportefeuille en schadebeheer.
  • Adviseren over fiscale aangelegenheden en vertalen van wet en regelgeving naar de organisatie.
  • Leveren van input voor rapportages en begrotingen.
  • Verantwoordelijk voor het opstellen van jaarrekeningen, jaarverslagen en de controle daarop.
  • Aanspreekpunt voor de accountant en aanleveren van benodigde gegevens en informatie.


Bedrijf: Stichting Zienn

Functie: Interim hoofd Financieel Administratieve Dienst

Periode: April 2018 - april 2019
Van april 2018 tot april 2019 ben ik werkzaam geweest bij Stichting Zienn opvang & ondersteuning te Leeuwarden, maar dan als interim hoofd Financieel Administratieve Dienst. Als hoofd FAD ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de afdeling FAD. Die bestaat uit de salarisadministratie, de financiële administratie en de financiële cliënt administratie.

Doel is om de komende periode de afdeling aan te sturen en enkele verbeteringen in de verschillende processen en systemen door te voeren. Daarnaast de afdeling klaar maken voor de samenvoeging met de Stichting Het Kopland uit Groningen.
Bedrijf: Leppehiem

Functie: Projectleider jaarrekening-proces 

Periode: Januari 2018 - april 2018Naast Zienn was ik van januari tot en met april 2018 ook werkzaam bij Stichting Miensskipsintrum Leppehiem in Akkrum als projectleider jaarrekening-proces. Hier zijn mijn werkzaamheden als volgt. Het controledossier voor de accountant opstellen samen met de medewerkers van de afdeling. Het opstellen van de jaarrekening en bijbehorende analyses. Het opstellen van diverse verklaringen en afrekeningen WMO voor de gemeenten, ZvW voor zorgverzekeraars en WLz voor zorgkantoor. Opstellen management informatie en vervangen van de vertrekkende controller.
Bedrijf: Gemeente Leeuwarden

Functie: Interim 

Periode: Juli 2017 - oktober 2017


De Gemeente Leeuwarden is mijn eerste klant geweest als interim zelfstandige. Voor een periode van ruim 3 maanden van juli 2017 tot en met oktober 2017 heb ik daar de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Financiële afwikkelingen alle lokale WMO contractpartners gemeente Leeuwarden 2015 en 2016.
• Adviseren inzake afwikkelingen en WMO contract aangelegenheden gemeente Leeuwarden 2017 en verder.
• Ontwikkelen en adviseren inzake KPI’s t.b.v.. contractmanagement 2018.
Bedrijf: Zorggroep Groningen

Functie: Manager Economische en Administratieve Dienst 

Periode: 2010 - 2017Bij Zorggroep Groningen heb ik 7 jaar als Manager Economische en Administratieve Dienst gewerkt in de periode van 2010 tot 2017 en had als MT lid de volgende verantwoordelijkheden en werkzaamheden:


• Strategische en tactische adviezen aan Raad van Bestuur.
• Direct leiding geven aan de onderdelen; bedrijfseconomisch adviseurs, (2 fte), financiële administratie (6 fte) en de cliënt administratie (3 fte).
• Verantwoordelijk voor financiële huishouding Zorggroep Groningen.
• Jaarrekening, verantwoording en management letter.
• Optimaliseren van kasstroom en inrichten van de treasury functie.
• Opstellen financieringsaanvragen voor investeringen (nieuwbouw).
• Risicobeheersing planning & control, investeringen en projecten.
• Business cases t.b.v. investeringen en projecten.
• Onderhandelen zorginkoop met verschillende verzekeraars.

Bedrijf: Alfa-College

Functie: Hoofd financiën en administratie

Periode: 2009 - 2010Bij het Alfa-College heb ik gewerkt als hoofd financiën en administratie voor een periode van ruim één jaar van 2009 - 2010. De belangrijkste zaken die ik daar heb gedaan zijn :


• Direct leiding geven aan 3 afdelingen; Planning en Control (5 fte), financiële administratie (7 fte) en de personeel en salaris administratie (6 fte).
• Verantwoordelijk voor strategische beslissingen, advisering en analyseren op de vele financiële aspecten.
• Jaarrekening en verantwoording.
• Analyse en adviseren investering en financieringsvraagstukken nieuwbouw.
• Risicobeheersing en invoeren planning & control cyclus.
• Analyse productie en bezetting.
• Opstellen betrouwbare management informatie.
Bedrijf: De Rechtbank Leeuwarden

Functie: Adviseur planning & control, Plv. directeur bedrijfsvoering

Periode: 2001 - 2009

De rechtbank Leeuwarden was mijn werkgever van 2001 tot 2009. Ik heb daar verschillende functies vervuld. Van adviseur planning & control tot controller / plv. directeur bedrijfsvoering. Mijn taken waren daar onder andere:


• Direct leiding geven aan twee clusters; financieel economische zaken en systemen en processen (11 fte). 

• Verantwoordelijk voor de cluster logistiek (21 fte + manager).
• Functioneren als plaatsvervangend directeur rechtbank Leeuwarden.
• Analyseren en adviseren omtrent bedrijfsvoering, ICT, uitbesteding, financiën, productie en personeel van alle sectoren van de rechtbank.
• Strategische beslissingen omtrent bedrijfsvoering en dienstverlening voor vijf andere justitieonderdelen in Leeuwarden.
• Baten en Lasten Stelsel geïmplementeerd.
• Goede planning & control cyclus ingevoerd.Bedrijf: KPN

Functie: Manager 4C en controller

Periode: 1988 - 2001Mijn carrière is begonnen bij de KPN.  Daar heb ik  van  1988 tot 2001 gewerkt onder andere als manager 4C en als controller bij verschillende onderdelen. De taken waren onder andere:

• Controllen van de activiteiten en financiën voor de Customer Relations Mobile, met als specifiek aandachtsgebied het uitbesteden van activiteiten aan derden.

• Leiding geven aan afdeling 4C, waar planning, roosters en rapportages worden gemaakt voor callcenters.
• Jaarplannen opstellen t.b.v. investerings, exploitatiekosten en kengetallen.
• Besturing van Netwerk Bouw op het financiële vlak, kritische succesfactoren, normen en voortgang.