VAN DER HART FINANCE
Voor interim werk en advies op het gebied van finance en control
 


CONTACT

Contactgegevens

Botter 2

9801 ME Zuidhorn

(voor route zie onderstaand routekaart)

Telefoon: 06-81833805

E-mail Van der Hart Finance

(of via onderstaand contactformulier)


KvK: 68697848

 
Contactformulier 

Als u een vraag, opmerkingen heeft, of gewoon contact wilt kunt u onderstaande contactformulier invullen.


Route

In onderstaande kaart kun u, uw locatie invoeren om direct een route plannen.  

 

 

DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van vanderhartfinance.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Van der Hart Finance. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.


Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van der Hart Finance is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Van der Hart Finance.


Geen garantie op juistheid 
Van der Hart Finance streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Van der Hart Finance aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. 


Wijzigingen 
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van vanderhartfinance.nl op deze pagina.